En gård med histora från slutet av 1800-talet

Det här är en gård med lång historia. Läs lite om det här och blir du mer intresserad så visar vi gärna mer när du kommer och bor här hos oss i Fågelsång. Vi har ett litet eget minnesrum - ett "museum" i miniformat.

 

Under 1800-talets senare och början av 1900-talet ägdes gården av Johanna och Johannes Andersson. Deras söner har satt tydliga spår efter sig på gården genom många teckningar - ritade och utskurna - framför allt i logen.

På gården drevs runt på denna tid affärsverksamhet. Kassaböcker från gjorda affärer finns kvar sedan denna tid. På boningshusets västra gavel finns dessutom brännvinsluckan för utskänkning bevarad. Ängen ner mot ån var dessutom en handelsplats och kallades "Timmerbacken". Hit färdades bönderna från Småland med sitt timmer, för att genomföra byteshandel med slättbönderna som mötte upp med med spannmål.

1954 köpte Malte och Svea Gustavsson gården och fick då göra en större upprustning av fastigheten som förfallit under några år. På trädgårdssidan växte höga nässlor och halmen från det gamla taket låg kvar intill husväggen.

Malte och Svea drev gården på heltid och hade mjölkkor, grisar och höns.

1982 Övertog vi, Christer och Ann-Christine Gustavsson, gården av Christers föräldrar. Vi fortsatte då gårdens produktion som sedan en tid gått över till köttdjur.

1998 gjorde vi dock det stora valet och sålde all nötboskap för att istället hitta någon annan utveckling för vårt älskade Fågelsång. Efter tre år av planering och hårt arbete hade vi så genomfört en förvandling av den gamla ladugården. Foderbord och gödselrännor är nu utbytta mot bland annat ett kärleksfullt inrett semesterboende.

 

Vi fortsätter med förändringar på vår gård. Sedan detta flygfoto togs har vi inte minst byggt ett fristående bastuhus med tillhörande badtunna för våra semestergäster.

Gårdens histora fortsätter och du har som hyresgäst chans att ta del av den och bli en del av den.

 

Familjen Andersson framför gården i Fågelsång. Inte kunde de väl tro att det en gång skulle komma att bo turister i deras ladugård.